Julija Popelkovskaja, Irma Liniauskė ir Kultūros grupės nariai

Dėkojame už organizavimą, šventinės nuotaikos ir prieškalėdinės dvasios sukūrimą klaipėdiečiams prieškalėdinėje mugėje.

Teresė Žorniakienė ir Kultūros grupės nariai

Dėkojame už asociacijos "MMK" tradicinio kasmetinio lapų grėbimo renginių tęstinumą ir sėkmingą įgyvendinimą. 

Remigijui Žiogui ir jo komandai

Dėkojame Kultūros grupės vadovui Remigijui Žiogui ir jos nariams už tradicinės rudeninės sueigos organizavimą ir vedimą.

Rita Borta ir jos komanda

Dėkojame Švietimo grupės ir projekto  „Gražiausia daugiabučio aplinka“ vadovei bei jos nariams už koordinavimą, sėkmingą klaipėdiečių sutelkimą ir aplinkų užfiksavimą. 

Aleksas Bagdonavičius, Giedrė Buganauskaitė, Saulius Savickis, Valdemaras Puodžiūnas

Dėkojame diskusijos „Klaipėdos universiteto rektoriaus vaidmuo, plėtojant ir tobulinant Universiteto ir miesto santykius “ organizacinei komandai už sklandžiai įvykusį renginį.  

Tomas Kasperavičius

Dėkojame asociacijos "Mano miestas Klaipėda" valdybos nariui už malkų akcijos remtinai šeimai organizavimą.

Teresė Žorniakienė

Dėkojame asociacijos "Mano miestas Klaipėda" valdybos narei už ilgametį mūsų tradicinės lapų grėbimo akcijos organizavimą.

Indrė Razbadauskaitė

Dėkojame asociacijos "Mano miestas Klaipėda" valdybos narei, verslo grupės vadovei už įspūdingą (A)maze Klaipėda verslumo savaitgalį. Tegu Indrės ir jos vadovaujamos verslumo grupės pavyzdys įkvepia mus visus dalintis tuo, ką turime geriausio.

Raimondas Beliauskas

Dėkojame asociacijos "Mano miestas Klaipėda" Prezidentų klubo nariui Raimondui Beliauskui už puikiai suorganizuotą ekologinę-edukacinę akciją "Švari Dangė 2016", ilgalaikį bendradarbiavimą su Rotary klubu "Concordia 1826" ir už nuoseklų asociacijos "Mano miestas Klaipėda" tradicijų puoselėjimą.

Elijus Vainauskas

Dėkojame MMK politikos grupės vadovui Elijui Vainauskui už pastangas, laiką ir energiją, skirtą tradicinių priešrinkiminių kandidatų į LR Seimą debatų organizavimui ir pilietiškumo skatinimui Klaipėdos mieste.

Saulius Liekis

Dėkojame valdybos nariui Sauliui Liekiui už pastangas, laiką ir energiją, kurią skiriate mūsų mylimam miestui ir asociacijai "Mano miestas Klaipėda".

Gintaras Bendžius

Dėkojame kadenciją baigusiam prezidentui Gintarui Bendžiui už jo darbus asociacijos "Mano miestas Klaipėda" ir Klaipėdos miesto labui.

Virginija Beliauskienė

Dėkojame MMK kultūros grupės vadovei Virginijai Beliauskienei už iniciatyvą organizuojant pavasario talką ir svarų indėlį visuose kultūriniuose renginiuose.

Aleksas Bagdonavičius

Dėkojame švietimo grupės pirmininkui Aleksui Bagdonavičiui už iniciatyvą organizuojant Karalienės Luizės apdovanojimus bei švietėjiškus renginius

Indrė Razbadauskaitė

Dėkojame savo ilgametei asocijuotai narei, verslo grupės vadovei už  kelerius metus iš eiles organizuojamą Vakarų Lietuvos jaunimo verslumą skatinantį konkursą „Užaugink verslo idėją“.

Virginija Beliauskienė

Už sniego kasimo akcijos „Klaipėda be sniego“ organizavimą. Dėkojame!

Aušrinė Metrikienė

Už gėlių sodinimo akcijos vaikų globos namuose „Danė“ organizavimą. Dėkojame!

Saulius Chomentauskas

Už efektyvius IT sprendimus. Sėkmės tolimesniuose darbuose!

Raimondas Beliauskas

Už FC „Klaipėda“ komandos subūrimą, asociacijos sporto grupės veiklos koordinavimą. Sėkmės tolimesniuose darbuose!

Saulius Savickis

Už organizacinį darbą Kaliningrado „Baltijskij Business Club“ delegacijos vizito Klaipėdoje metu. Dėkojame!

Ingrida Albrechtienė

Už asociacijos komunikacijos strategijos formavimą ir MMK atstovavimą. Už lapų grėbimo akcijos Skulptūrų parke organizavimą. Dėkojame ir linkime sėkmės!

Kęstutis Žilinskas

Už neįkanojamą pagalbą režisuojant „Posmą Klaipėdai“, žygio per Atlantą 20-mečio minėjimą, „Gyvąją Prakartėlę“. Nuoširdžiai dėkojame

Vaida Žvikienė

Už pagalbą efektyviai organizuojant ES projektų grupėskomunikaciją ir darbą. Dėkojame ir linkime sėkmės!

Saulius Jokužys

Už neįkainojąmą pagalbą organizuojant fotografijos konkursą ir parodą „Klaipėda pasitinka didžiuosius burlaivius. Uostamiesčio dvasia“. Dėkojame!

Gintaras Bendžius

Už renginius „Posmas Klaipėdai“, Žygio per Atlantą 20 mečio minėjimą. Laukiame naujų Gintaro projektų – „Gyvoji prakartėlė“.

Laura Sereckė

Už sėkmingą vasaros teisinės stovyklos organizavimą ir jos vedimą!

Goda Aženeckaitė-Petravičienė

Už puikų organizacinį darbą gėlių sodinimo akcijoje Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“. Kitas Godos projektas – tarptautinis floristų konkursas Klaipėdoje.

Saulius Savickis

Už sėkmingą veiksmų koordinavimą laiku pateikiant projekto “ Asociacijos Mano miestas Klaipėda stiprinimas“ paraišką Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO fondo paramai !

Lina Almonaitienė

Už puikų MMK Valdybos narės, bei verslo grupės vadovės organizacinį darbą rengiant konkursą „Užaugink verslo idėją“, bei didelis Ačiū visai verslo grupei už sėkmingą konkurso pravedimą!

Tadas Šatkauskas

Dėkojame prezidentui už aktyvų ir profesionalų darbą asociacijoje. Linkime jam sėkmės naujoje veikloje.

Teresė Žorniakienė

Dėkojame Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ Kultūros grupės narei Teresei Žorniakienei už puikiai suorganizuotą Lapų grėbimo akciją 2015.

Rita Borta

Dėkojame už aktyvią veiklą, buriant senjorus!