Nr.

Veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas

Planuojama data

Pastabos(atsakingas asmuo)

1.      Grupės plėtros galimybės

Susitikimas su miesto švietimo asociacijomis, tėvų organizacijų, aukštųjų mokyklų atstovais

2015 m. lapkritis – gruodis

Lapkričio 25 d.

Aleksas Bagdonavičius

2.      „Jauno žmogaus įgalinimas kurti saugią aplinką“

Apskritasis stalas jaunimo centro Atvirose jaunimo erdvėse. Dalyvauja švietimo, aukštųjų mokyklų, policijos atstovai

2015 m. lapkričio 19 d.

I. Simonaitytės 24, 15,00 val.

Violeta Jokubynaitė

3.      Nepilnamečių sauga tamsiuoju paros laiku

Diskusijų ciklas su politikais, policijos atstovais, visuomene

2015 m. lapkritis – 2016 m. gegužė (Įžanginė diskusija lapkričio 25 d.)

Darbo grupės organizavimas, sprendimų priėmimas

4.      „Pedagogo darbo kontekstas Klaipėdos mieste“

Diskusijų tęsinys

2016 m. sausis – kovas

5.      Miesto tarybos sprendimų švietimo klausimais efektyvumas

Sprendimų apžvalga Švietimo grupėje

2016 m. vasario 24 d.

Rasa Auksoraitienė

6.      Miesto konferencija „Visuomenės indėlis švietimo tobulinime“

Konferencijos metu skaitys pranešimus ir pasisakys miesto visuomenė: pedagogai, tėvai, politikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai

2016 m. balandžio 27 d.

Darbo grupė

Norintys prisijungti prie šios grupės veiklos galite kreiptis į grupės vadovą Aleksą Bagdonavičių el.p.  aleksas.bagdonavicius@gmail.com arba tel.nr.869880936