Garbės lenta

­
27 rugsėjo 2016

Saulius Liekis

Dėkojame valdybos nariui Sauliui Liekiui už pastangas, laiką ir energiją, kurią skiriate mūsų mylimam miestui ir asociacijai "Mano miestas Klaipėda".

14 birželio 2016

Gintaras Bendžius

Dėkojame kadenciją baigusiam prezidentui Gintarui Bendžiui už jo darbus asociacijos "Mano miestas Klaipėda" ir Klaipėdos miesto labui.

29 balandžio 2016

Virginija Beliauskienė

Dėkojame MMK kultūros grupės vadovei Virginijai Beliauskienei už iniciatyvą organizuojant pavasario talką ir svarų indėlį visuose kultūriniuose renginiuose.

24 kovo 2016

Aleksas Bagdonavičius

Dėkojame švietimo grupės pirmininkui Aleksui Bagdonavičiui už iniciatyvą organizuojant Karalienės Luizės apdovanojimus bei švietėjiškus renginius

12 vasario 2016

Indrė Razbadauskaitė

Dėkojame savo ilgametei asocijuotai narei, verslo grupės vadovei už  kelerius metus iš eiles organizuojamą Vakarų Lietuvos jaunimo verslumą skatinantį konkursą „Užaugink verslo idėją“.

12 vasario 2016

Virginija Beliauskienė

Už sniego kasimo akcijos „Klaipėda be sniego“ organizavimą. Dėkojame!

12 vasario 2016

Aušrinė Metrikienė

Už gėlių sodinimo akcijos vaikų globos namuose „Danė“ organizavimą. Dėkojame!

12 vasario 2016

Saulius Chomentauskas

Už efektyvius IT sprendimus. Sėkmės tolimesniuose darbuose!

12 vasario 2016

Raimondas Beliauskas

Už FC „Klaipėda“ komandos subūrimą, asociacijos sporto grupės veiklos koordinavimą. Sėkmės tolimesniuose darbuose!

12 vasario 2016

Saulius Savickis

Už organizacinį darbą Kaliningrado „Baltijskij Business Club“ delegacijos vizito Klaipėdoje metu. Dėkojame!