Dėkojame už organizavimą, šventinės nuotaikos ir prieškalėdinės dvasios sukūrimą klaipėdiečiams prieškalėdinėje mugėje.