Dėkojame Kultūros grupės vadovui Remigijui Žiogui ir jos nariams už tradicinės rudeninės sueigos organizavimą ir vedimą.