Eil. Nr. Renginio data Renginio pavadinimas Atsakingas, renginio vieta
1. 2017-07-06 Sveikinimas su Lietuvos valstybės diena Prezidentas Aleksas Bagdonavičius
2. 2017-08-01 Sveikinimas Klaipėdos gimtadienio proga Valdyba
3. 2017-09-01 Sveikinimas su Mokslo ir žinių diena Prezidentas Aleksas Bagdonavičius
4. 2017-10-05 Sveikinimas Tarptautinės Mokytojų dienos proga Prezidentas Aleksas Bagdonavičius
5, 2017-10-07 Akcija „Švari Dangė“ Valdyba
6. 2017-10-27 Malkų akcija Tomas Kasperavičius, Verslo grupė, valdyba. Klaipėdos samariečių bendrija.

Tauralaukis

7. 2017-11-04 Lapų grėbimo akcija Kultūros grupė
2017-11-15 Vidinis motyvacinis renginys Kultūros grupė,Palangoje, viešbutis „Žuvėdra“
8. 2017-11-24 Susitikimas – diskusija „Valstybinės lietuvių kalbos politika.
Metai seime: kas padaryta valstybei ir miestui?“ (dalyvauja LR Seimo nariai)
Asociacija „Talkakalbai ir tautai“, Politikos grupė
9. 2017-11-27 Asociacijos sueiga, sutarčių pasirašymas Valdyba, Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre
10. Iki 2017-12-22 Malkų akcija2 Tomas Kasperavičius, Verslo grupė, valdyba
11. 2018-01-22 Diskusija ,,Kokie sisteminiai pokyčiai  Lietuvos švietime galėtų įtakoti mokytojų prestižą“ Švietimo grupė, KU Aula magna
12. 2018-01-23

2018-02-20

2018-03-13

2018-04-17

2018-05-08

„Vaikų kino teatras“ Kultūros grupė. Kultūros fabrikas
13. 2018 m. vasaris, balandis Žiemos ir pavasario sueigos Kultūros grupė. Pagal atskirai suderintas datas
14. 2018-02-18 Diskusija „Ar Klaipėda draugiškas miestas vaikams ir jų tėvams?“ Švietimo ir politikos grupe.
15. 2018-03-19 Apskritas stalas su miesto seniūnaičiais.  „Seniūnaičių vaidmuo Klaipėdos  miesto savivaldoje“ Švietimo grupė, Klaipėdos m. savivaldybės salė
16. 2018-04-14 Nauja Karta (Medžių sodinimo akcija) Verslo grupė
17. 2018-04-23 Klaipėdos m. socialinių pedagogų ir MMK akcija „Draugystės ABC“ Švietimo grupė, miesto erdvėse
18. 2018-06-11 MMK 9 prezidento inauguracijairAsociacijos gimtadienis. Kultūros grupė. Vieta bus derinama
19. 2018-08-01 Miesto pasveikinimas gimtadienio proga Valdyba
20. 2018-08-17 Konkursas  ,,Daugiabučių gyvenamųjų namų kategorijoje gražiausiai tvarkoma aplinka“ Alksnynės seniūnaitė, MMK