Projekto numeris 09.4.3-ESFA-K-814-01-0018. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto įgyvendinimo metu vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – specialiųjų mokymų, skirtų
sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų
kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus
veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.
Projekto įgyvendinimo metu vyks šie specialieji mokymai: atsargų ir prekių valdymas mažmeninėje prekyboje.
Tikslinė grupė – projekto partnerių darbuotojai, kurie priskiriami Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 24
pogrupyje „Verslo ir administravimo specialistai“ nurodytoms darbuotojų grupėms.
Projekte dalyvaus 55 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 520
projekto partnerių darbuotojų. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.