Šaukiamas visuotinis asocijuotų narių susirinkimas