Dėkojame asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ valdybos narei už ilgametį mūsų tradicinės lapų grėbimo akcijos organizavimą.