Dėkojame asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ valdybos narei, verslo grupės vadovei už įspūdingą (A)maze Klaipėda verslumo savaitgalį. Tegu Indrės ir jos vadovaujamos verslumo grupės pavyzdys įkvepia mus visus dalintis tuo, ką turime geriausio.