Dėkojame asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ Prezidentų klubo nariui Raimondui Beliauskui už puikiai suorganizuotą ekologinę-edukacinę akciją „Švari Dangė 2016“, ilgalaikį bendradarbiavimą su Rotary klubu „Concordia 1826“ ir už nuoseklų asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ tradicijų puoselėjimą.