Dėkojame kadenciją baigusiam prezidentui Gintarui Bendžiui už jo darbus asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ ir Klaipėdos miesto labui.