2015 m. birželio 15 d. – 2016 m. gegužės 2 d.

STARTAS

Po iškilmingos inauguravimo ceremonijos ant burlaivio „Meridianas“ denio prezidentavimo metai prasidėjo maloniu rūpesčiu – kaip ir kam paskirstyti TV projekto „Lietuvos supermiestas“ trofėjų – klaipėdiečių suneštus tūkstančius žaisliukų. Jie iškeliavo į krašto ir miesto socialines įstaigas, o iš ten – į nepasiturinčių šeimų namus. Rudenį jauniesiems klaipėdiečiams pristatytas ir naudotis perduotas pagrindinis TV projekto prizas – nauji Vaikų supermiesto žaidimų aikštelės įrenginiai. Kad Danės skverelyje veiklos turėtų ne tik mažieji miesto gyventojai, bet ir suaugusieji , šalia Vaikų supermiesto atsirado lauko treniruoklių , kuriuos geranoriškai pastatė bendrovė „Mano būstas“, tuo tarsi darkart patvirtindama, jog gerų darbų miestui virusas, kurį nuolat propaguoja MMK, išties užkrečiamas. Tolesnė įvykių raida teikia dar daugiau vilčių – Klaipėdos miesto taryba įsipareigojo skirti lėšų aikštelei aptverti ir iškloti ją nuo purvo saugosiančia danga.

SUEIGOS

Ataskaitiniu laikotarpiu surengtos 2 sueigos: 2015 m. lapkričio 18 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose, 2016 m. vasario 1-ąją – Onkologijos centre. Sueigose pasirašytos partnerystės sutartys su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu, Vakarų verslo kompanija, VšĮ „Nesavanaudiškos lyderystės institutas“.

TRADICIJOS

  • Išsaugojome prigimtines MMK tradicijas. Kaip ir kiekvieną rudenį miestiečiai buvo pakviesti į rudens talką – grėbti rudeninių lapų. Šiemet akcija surengta parke, greta Vaikų supermiesto aikštelės.
  • Pavasarinėje talkoje „Padėkime pavasariui sužydėti“, įvykusioje 2016 m. balandį, sutvarkyta ir gėlėmis papuošta „Carito“ globos namų aplinka.
  • Gruodžio 23 d. Rotary klubas “Concordia 1826” kartu su bendraminčiais – Klaipėdos „Senamiesčio” Rotaract klubu, Klaipėdos Interact klubu „Į žvaigždes”, asociacija „Mano miestas Klaipėda” ir įmone „Orion Global PET” apdovanojo labiausiai pasižymėjusius Klaipėdos policijos pareigūnus ir įteikė jiems „Angelo sargo Kalėdines dovanas“. Apdovanoti penki 2015-aisiais tarnyboje pasižymėję Klaipėdos policijos pareigūnai.

NAUJOVĖS

  • Ataskaitiniu laikotarpiu, partneriams padedant, atnaujinta „Mano miestas Klaipėda“ internetinė svetainė mmk.lt – modernizuotas dizainas, struktūra, turinys.
  • MMK grupių veiklos metinių planų sudarymas ir tvirtinimas.
  • Pradėta nauja iniciatyva – MMK lyderių paskaitos-diskusijos miesto mokymo įstaigose, su kurių bendruomenėmis aptariama ne tik asociacijos veikla, konkretūs projektai ar iniciatyvos, bet ir savanoriškos veiklos problematika. MMK vadovų susitikimai surengti Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Klaipėdos universitete, LCC Tarptautiniame universitete, Socialinių mokslų kolegijoje.
  • MMK kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis įsteigė Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupę, kurios tikslas – atrinkti finansavimui iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Klaipėdos bendruomenių projektus, skirtus pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes Klaipėdoje bei mažinti Klaipėdos gyventojų socialinę atskirtį. Asociacija į šios veiklos grupės valdybą delegavo 2 narius: Gintarą Bendžių ir Indrę Butvilę, kuri yra išrinkta ir šios vietos veiklos grupės valdybos pirmininke.

GRUPIŲ VEIKLA

Sėkmingai ir, svarbu,- planingai veiklą plėtojo Švietimo, Kultūros ir Politikos grupės. Strigo Verslo grupės planų įgyvendinimas – sėkminga ir iki šiol MMK puikiai reprezentavusi iniciatyva – jaunimo verslumo skatinimo konkursas „Užaugink verslo idėją“ transformavosi į projektą –„ (A)maze Klaipėdos verslumo stovykla”, tačiau jo įgyvendinimas vėluoja. Lieka tikėtis, jog stovykla įvyks rudenį.

KULTŪRA

Šį pavasarį sėkmingai finišuos grupės iniciatyva – 2015-ųjų lapkričio 26-ąją startavęs aštuonių renginių ciklas „Ryto kino teatras“, vykęs Vaikų globos namuose „Rytas“. Finansinį šių namų globotinių raštingumą skatinantis projektas jungė ir pramogą, ir naudą – skatino vaikus ieškoti legalių būdų kaip užsidirbti rengtuose susitikimuose, mugėse.

Grupės vadovė – Virginija Beliauskienė.

ŠVIETIMAS

Aktyviai veikianti MMK Švietimo grupė su partneriais surengė bendruomenėje nuskambėjusius renginius:

  • 2015 m. rugpjūčio 25 d. įvyko diskusija “Pedagogo darbo kontekstas Klaipėdos mieste”.
  • 2015 m. lapkričio 19 d. visuomenė pakviesta į diskusiją – susitikimą „Jauno žmogaus įgalinimas kurti saugią aplinką“, 2016 m. balandžio 21 d. – konferenciją „Visuomenės indėlis švietimo tobulinime“, skirtą Bendruomenių metams bei Karalienės Luizės gimnazijos Puodžių gatvėje atidarymo 125-osioms metinėms.
  • 2016 m. kovo 10 d., minint Karalienės Luizės 240-ąsias gimimo metines ir prisidedant prie Klaipėdos jaunimo centro iniciatyvos Karalienės Luizės medaliais įvertinti pasižymėjusius švietimo sistemos darbuotojus, asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ padėkos raštais apdovanoti pedagogai – Klaipėdos Dievo Motinos Globėjos ir Šv. Mikalojaus parapijos kunigas Aleksandras Orinka, Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ neformaliojo švietimo pedagogė Dagna Volkovaitė ir Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Zykuvienė.

Grupės vadovas – Aleksas Bagdonavičius.

POLITIKA

Sėkmingas ir gerų atgarsių visuomenėje sulaukęs š.m. balandžio 8-ąją įvykęs renginys – „Politinių partijų mugė“ bei ją vainikavę šalies politinių partijų lyderių debatai „Kaip Vakarų Lietuvą paversti turtingiausiu šalies regionu. Partijų receptai“. Diskusiją, kurioje sulaukta ir didžiosios politikos žvaigždžių, moderavo populiarus TV žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

Grupės vadovas – Elijus Vainauskas.

SIŪLYMAI

Tobulinti asociacijos įstatus ir juose nustatytą dabartinę organizacijos valdymo struktūrą. Praktika rodo, jog MMK galėtų veikti efektyviau ir lanksčiau, jeigu Prezidentų klubas veiktų kaip strategijos kūrimo institucija, o įgyvendinimo funkcija būtų priskirta Valdybai. Į Valdybą būtų prasminga rinkti grupių vadovus, tokiu būdu į organizacijos valdymą įsitrauktų daugiau veiklių žmonių, spartėtų informacijos mainai, nebūtų dabar egzistuojančio Valdybos ir darbo grupių atotrūkio. Šis ir kiti pasiūlymai, kaip tobulinti MMK struktūrą ir valdymą, jau aptarti su teisininkais ir bus teikiami tvirtinti š.m. gegužės 2 d. vyksiančiam ataskaitiniam susirinkimui.

VERTINIMAS

Komandos ir savo kaip asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ prezidento veiklą ataskaitiniu laikotarpiu vertinu 8 balais. Nuoširdus ačiū visai kartu dirbusiai komandai. Senovės romėnų žodžiais tariant,šįkart padaryta, kas galėta, tegul kiti padaro geriau ir daugiau.