Už sėkmingą veiksmų koordinavimą laiku pateikiant projekto “ Asociacijos Mano miestas Klaipėda stiprinimas“ paraišką Šveicarijos konfederacijos
bendradarbiavimo programos NVO fondo paramai !