Šių metų spalio mėn. Narkotikų kontrolės departamentui buvo pateikta paraiška  prevenciniam projektui ‘Tiltai“ vykdyti.
Paraiška buvo patenkinta iš dalies: iš prašomų 61 250  buvo skirta 5 000 lt. Teko smarkiai sumažinti projekto tikslus ir, atitinkamai, veiklas. Nuspręsta organizuoti mokyklų specialistų mokymus vesti socialinių įgūdžių lavinimo grupes rizikos grupės paaugliams (seminarą lapkričio 19-21 d. ves metodikos autorė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė N. Sturlienė) bei tėvystės įgūdžių lavinimo grupes tėvams (darbo su tėvų grupe metodiką gruodžio 3-4 d. pristatys psichologė J.Navickienė).
Tikimasi, kad mokyklų psichologai gaus įrankius, įgalinančius juos sėkmingai dirbti su paauglių ir tėvų grupėmis.