Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ veiklos ataskaita

2014-2015 metai

Beveik prieš metus MMK šventė savo penktąjį gimtadienį bei inauguravo jau penktąjį prezidentą.

Asociacijos struktūra per ataskaitinius metus nepakito.

Valdyba renkama dvejiems metams, todėl jos sudėtis šiemet nesikeitė ir  dirbome tuo pačiu 2013-2014 m. sąstatu, tik buvęs prezidentas Saulius Savickis grįžo į valdybą o Virginija Beliauskienė eina prezidentės pareigas. Asociacijos valdybai vadovauja š.m. pirmininkas Gintaras Bendžius. Valdybos susirinkimai vyksta kiekvieną pirmadienį 17 val. Nesės Pramogų Banko Senojoje salėje. Už prieglobstį asociacijos vardu dėkoju pirmajam prezidentui Kaziui Paulikui.

2012 m. įkurtas prezidentų klubas buvusio prezidento kvietimu renkasi kartą mėnesyje.

Politikos grupei vadovauja asocijuotas narys Saulius Liekis, kuruoja valdybos narė Indrė Butvilė. Noriu pasidžiaugti šios grupės pagausėjimu ir veiklos suaktyvėjimu.

Kultūros ir renginių grupei vadovauja asocijuota narė Kristina Jakštė, kuruoja valdybos pirmininkas Gintaras Bendžius. Grupės sudėtis nekinta, veikia sklandžiai.

Švietimo grupei vadovauja Darius Rekis, kuruoja valdybos narys Saulius Savickas. Grupė turėtų gausinti savo gretas.

Verslo grupei  ir vadovauja, ir kuruoja valdybos narė Indrė Razbadauskaitė, nes išrinktasis vadovas negalėjo eiti pareigų. Grupei reikalingas atsinaujimas, nes senieji nariai baigia mokslus, išsivažinėja.

Komunikacijos grupei vadovauja Jolita Baikauskaitė, kuruoja Raimondas Beliauskas. Grupės veikla buvo sušlubavusi , bet šiuo metu yra sustiprinta dvejais naujais nariais.

Pirmasis šių veiklos metų susirinkimas įvyko 2014 rugsėjo mėn. 08 d. Jį pradėjome Šveicarijos projekto aptarimu ir finansinės ataskaitos svarstymu. Asociacija sulaukė parnerių paramos ir sugebėjo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Asociacija, sulaukė sveikinimų ir padėkų iš Všį „Centrinė projektų valdymo agentūra“ už sėkmingą projekto įgyvendinimą.

Kadangi projekto lėšomis buvo įsigyta nemažai asociacijos veiklai reikalingos įrangos, reklaminio rekvizito, reprezentacinių dovanų, o ir iš anksčiau buvo sukaupto turto, viename iš posėdžių buvo nutarta sudaryti MMK turto sąvadą ir laikymo vietas. Darbas atliktas. Sąvadą prižiūri MMK administratorė.

Kaip ir kasmet, kartą per 3 mėnesius asociacija rengia narių, partnerių ir svečių sueigas, skiriamas veiklai viešinti, nuveiktiems ir planuojamiems darbams aptarti, bei nariams betarpiškai pabendrauti.

Tradiciškai sueiga vyksta vis kitoje miesto kultūrinėje erdvėje- taip asociacija kaskart atlieka miesto erdvių kultūrinę edukaciją miestiečiams. Šįkart sueiga  vyko “Tautinių kultūrų centre”

Buvo nuspręsta, kad sueigose pasisakys pirmieji prezidentai. Motyvacinę kalbą šioje sueigoje pasakė pirmasis prezidentas Kazys Paulikas. Darbo grupės pristatė savo planus, mūsų partneriai Klaipėdos Jaunimo teatro trupė mums suruošė kūrybinę dovaną. Pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Tautinių kultūrų centru. Sueigos dalyviai ir partneriai pasidžiaugė šiek tiek atraktyvesniu sueigos modeliu- mūsų narys Remigijus Žiogas, pravedė „protų mūšius“ iš Klaipėdos istorijos ir aktualijų klausimų.

Antroji sueiga įvyko š.m. kovo 19 d. KU Magna Auloje. Ši sueiga turėjo gana aiškią temą, kurią pasiūlė Švietimo grupė: švietimo ir mokslo naujienos. Svečiuose turėjome ir Švietimo ir mokslo viceministrę, ir miesto Savivaldybės švietimo skyriaus, Tėvų forumų ir moksleivių bei studentų atstovus. Motyvacinę kalbą pasakė Antrasis prezidentas Raimondas Beliauskas. Mūsų partneriai senjorai turėjo gražią progą pristatyti bendruomenei saviveiklos kolektyvą.

Galime pasidžiaugti, kad surenkame vis didesnes auditorijas.

Renginį plačiai aprašė spauda.

Kaip visada rudenį suorganizavome lapų grėbimo talką, tvarkėme skulptūrų parką. Čia taip pat dalyvavo apie 70 asociacijos narių, partnerių, moksleivių ir šiaip prisijungusių miestelėnų. Tai buvo rekordinis skaičius talkininkų iš visų penkių rengtų talkų.

Tradicinė pavasarinė akcija, padėsianti papuošti savo miestą įvyks 2015 m. balandžio 24 d. Kartu su partneriais „Nesės pramogų banko“ ir

sodo centro „Frezijos“ kolektyvais, gražinsime Klaipėdos miesto globos namų teritoriją, sodinsime gėles. Tai senjorų globos namai.

Du stiprius renginius suorganizavo Politikos grupė. Šiemet turėjome neeilinį politinį įvykį- tiesioginius miesto merų rinkimus, todėl MMK, reaguodama į aktualijas surengė jau ne pirmus politinius debatus, kurie įvyko vasario 05 d. KU Magna Auloje, kurioje vos tilpo visi norintieji. Surinkome apie 200 žmonių auditoriją. Dalyvavo visi kandidatai arba jų atstovai.

O visai neseniai, t.y. balandžio 16 d. kartu su aktyvių moksleivių iniciatyva „Žinau ką renku“ surengta diskusija tema „Ar puošia Klaipėdą vieša paslaugų suaugusiems reklama?“. Šią diskusiją paskatino pagausėjusi striptizų klubų išorinė reklama mieste. Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos savivaldybės tarybos narys Simonas Gentvilas, fotomenininkas Laurent Benua, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė Kristina Paulikė, taip pat Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras kunigas Mindaugas Stonys.

„Ši diskusija – tai pirmasis asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ įsteigto diskusijų klubo „Klaipėdiečio balsas“ renginys. Juo asociacija siekia pradėti kurti konstruktyvios ir savalaikės miestiečių, miesto valdžios ar verslo atstovų diskusijos tradiciją mieste. Ji turėtų paskatinti klaipėdiečius aktyviau dalyvauti, sprendžiant miesto problemas, įdrąsintų juos jaustis miesto šeimininkais ir patikėti, kad nuo jų balso priklauso miesto ateitis“,cituoju Indrę Butvilę.

Tai ne pirma šių metų diskusija. Rudenį nuomonėmis dalinomės visiems aktualia tada tema: ar uždarytas Biržos tiltas geriausias sprendimas eismui reguliuoti. Mokyklos tilto remonto metu.

Tęsiame tradiciją, Šie renginiai ir vėl buvo transliuojami tiesiogiai internetu, o ir vėliau galima susipažinti su diskusijų video medžiaga.

Jau penktąjį gimtadienį atšventęs projektas “Užaugink verslo idėją” pakeitė konkurso formatą ir šį rudenį pristatė verslumo stovyklą “Amaze” Kultūros fabrike ( ir vėl buvo pasirinkta nauja kultūrinė erdvė).

Tai buvo kelių dienų stovykla, kur jaunimas skatinamas ieškoti inovatyvių verslo sprendimų ir kurti Klaipėdai. Šis renginys turėjo labai aiškią koncepciją ir vizualinę išraišką. Ačiū Verslo grupei. Turime sutelkti pajėgas, kad šis konkursas ne tik nesibaigtų , bet ir tobulėtų bei įgytų naujas formas.

Kultūros grupė, Gintaro Bendžiaus ir Raimondo Beliausko iniciatyva startavo su nauju unikaliu projektu “Nacionalinės žuvies rinkimai” ,

kurio pirmas etapas, t.y. specialistų diskusijos, konkurso kriterijų nustatymas, komisijos rinkimai jau įvyko. Lauksime tolesnių etapų, kurie siesis laike su kitu tradiciniu edukaciniu renginiu “Švari Dangė,” kurią kartu su mūsų partneriu Rotary klubu “Concordija 1826”, rengsime ir šių metų gegužę.

Šiemet jau keletą mėnesių asociacijos vardas garsinamas su TV projektu Supermiestas, kuriame Klaipėdos komandos pasirodymams vadovauja mūsų asociacijos narys Gintaras Bendžius. Prieš ketvertą metų laimėtas projektas, padedant mūsų asociacijai miestui padovanojo vaikų žaidimo aikštelę. Po vakarykštės pergalės tikime, kad Klaipėda ir kitą sekmadienį laimės ir vėl taps Supermiestu.

Šiemet startavo naujas projektas, kurį inicijavo naujas narys profesorius Rimantas Sliužinskas. “Kaip aš atradau savo Klaipėdą” Pagrindinė projekto idėja ir tikslas- surinkti informaciją, pasakojimus žmonių, kurie tam tikrom aplinkybėm susiklosčius, atvyko į Klaipėdą ir liko čia ilgam. Jau turime audio medžiagos, kuri ilgainiui bus pervesta į rašytinį formatą ir bus publikuojama mūsų svetainėje, sueigų metu ir svarbiausia mūsų partnerių “Vakarų ekspreso” puslapiuose. Tikimės, kad vėliau pasakojimai suguls į knygos puslapius. Šiam darbui reikia daug rankų, todėl džiaugiamės KU studentų- filologų prisijungimu.

Asociacija sustiprino savo vidinę ir išorinę komunikaciją, toliau palaiko ryšius su savo socialiniais partneriais, sveikina juos įvairiomis progomis, dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose, apdovanoja nusipelniusius pedagogus ir policijos darbuotojus. Valdybos nariai pasiskirstė atsakomybę už komunikacijos palaikymą tarp konkrečių partnerių.

Visa tai yra džiuginantys faktai ir įvykiai iš šių metų asociacijos gyvenimo.

Nerimą kelia asociacijos narystė. Narių skaičius nors ir auga, bet per lėtai . Šiuo metu turime 309 narius ir 2 juridinius narius, bet mes taip ir neturime efektyvios sistemos, kaip greitai reaguoti ir į veiklą įtraukti naujai užsiregistravusius narius. Aktyvūs nariai vengia tapti asocijuotais, dėl atsirandančio mokesčio, nors ir simbolinio nesiekiančio nė 30 EUR. Siūlau narystės klausymą  laikyti prioritetiniu ir įsipareigoju parengti siūlymų projektą valdybos svarstymui.

Matau didelę organizacijos jėgą, linkiu būsimai valdybai, ateinantiems prezidentams, visiems nariams kūrybinės energijos geriems sprendimams ir darbams, kad Klaipėda taptų miestu, kuriame gera gyventi.

Pagarbiai

Virginija Beliauskienė

Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“

2014-2015 m. prezidentė

2015 04 20 ASOCIACIJOS „MANO MIESTAS KLAIPĖDA“

VISUOTINIO ASOCIJUOTŲ NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

 

2015-04-20

Klaipėda

Susirinkimo pradžia 2014 m. balandžio 20 d., 17.45 val.

Susirinkimui pirmininkauja asociacijos prezidentė Virginija Beliauskienė.

Visi asociacijos nariai buvo informuoti apie susirinkimą tinkamai. Dalyvauja 12 iš 17 asocijuotų narių, kvorumas yra, susirinkimas gali priimti sprendimus.

Dalyvavo asocijuoti nariai: Remigijus Žiogas, Arvidas Apulskis, Gintaras Bendžius, Rita Borta, Lina Šablevičienė, Saulius Savickis, Saulius Liekis, Kazys Paulikas, Raimondas Beliauskas, Tadas Šatkauskas, Virginija Beliauskienė, Indrė Butvilė.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.

3. Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos narių rinkimas.

4. Asociacijos veiklos 2014 metais ataskaitos tvirtinimas.

5. Asociacijos valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.

6. Naujo asociacijos prezidento skyrimas.

7. Metinio nario mokesčio dydžio keitimas.

8. Atstovo į Klaipėdos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo tarybą rinkimai.

9. Kiti klausimai.

1. SVARSTOMA: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

Prezidentė pristato siūlomą susirinkimo darbotvarkę ir prašo ją patvirtinti.

Balsavimo rezultatai: už – vienbalsiai.

NUTARTA: Patvirtinti prezidentės siūlomą susirinkimo darbotvarkę.

2. SVARSTOMA: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

Prezidentė siūlo susirinkimo sekretore išrinkti asocijuotą narę Indrę Butvilė.

Balsavimo rezultatai: už – vienbalsiai.

NUTARTA: Susirinkimo sekretore išrinkti asocijuotą narę Indrę Butvilę.

3. SVARSTOMA: Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.

Į balsų skaičiavimo komisiją pasisiūlo asocijuotas narys Saulius Savickis, komisijos nariu jis pasiūlo asocijuotą narį Remigijų Žiogą. Asocijuotas narys Remigijus Žiogas sutinka. Komisijos pirmininku siūlomas Saulius Savickis.

Balsavimo rezultatai: už – vienbalsiai.

NUTARTA: Sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš šių narių: Saulius Savickis ir Remigijus Žiogas, komisijos pirmininkas – Saulius Savickis.

4. SVARSTOMA: Asociacijos veiklos 2014 metais ataskaitos tvirtinimas.

Prezidentė pristato susirinkimui asociacijos veiklos 2014 metais ataskaitą ir siūlo ją patvirtinti. Metinė finansinė atskaitomybė iki susrinkimo neparengta. Siūloma tvirtinti veiklos ataskaitą be metinės finansinės atskaitomybės, suteikiant įgaliojimus valdybai apsvarstyti ir patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę artimiausiame valdybos posėdyje. Kitas pasiūlymas – tvirtinti veiklos ataskaitą be metinės finansinės atskaitomybės, o metinę finansinę atskaitomybę išsiųsti visiems asocijuotiems nariams elektroniniu paštu, prašant ją patvirtinti, kai tik ji bus parengta.

Balsavimo rezultatai: už pirmąjį pasiūlymą – 7, už antrąjį pasiūlymą – 5.

NUTARTA: Patvirtinti asociacijos veiklos 2014 metais ataskaitą (pridedama), be metinės finansinės atskomybės, įgalioti valdybą apsvarstyti ir patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę artimiausiame valdybos posėdyje, išsiųsti metinės finansinės atskomybės projektą visiems asocijuotiems nariams susipažinti.

5. SVARSTOMA: Asociacijos valdybos narių atšaukimas ir naujų valdybos narių rinkimas.

Kadangi pasibaigė 2013 m. rinktos valdybos kadencija, siūloma rinkti naujos sudėties 7 narių valdybą. Į valdybą pasiūlomi šie kandidatai: Saulius Liekis, Rita Borta, Indrė Butvilė, Virginija Beliauskienė, Remigijus Žiogas, Tadas Šatkauskas, Saulius Savickis, Indrė Razbadauskaitė, Kazys Paulikas. Kazys Paulikas ir Tadas Šatkauskas nesutinka kandidatuoti. Lieka šie 7 kandidatai: Saulius Liekis, Rita Borta, Virginija Beliauskienė, Indrė Butvilė, Remigijus Žiogas, Saulius Savickis, Indrė Razbadauskaitė.

Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš 1.

NUTARTA: Valdybos nariais naujai 2 metų kadencijai išrinkti šiuos asocijuotus narius: Saulių Liekį, Ritą Bortą, Virginiją Beliauskienę, Indrę Butvilę, Remigijų Žiogą, Saulių Savickį, Indrę Razbadauskaitę.

6. SVARSTOMA: Naujo asociacijos prezidento skyrimas.

Pagal asociacijos įstatus asociacijos prezidentu, pasibaigus ankstesnio prezidento kadencijai, turi būti skiriamas asmuo, prezidento kadencijos metais pirmininkavęs valdybai. Virginijos Beliauskienės prezidentavimo metais valdybai pirmininkavo Gintaras Bendžius, todėl asociacijos prezidentu 2015-2016 metų laikotarpiui skiriamas Gintaras Bendžius. Siūloma patvirtinti Gintaro Bendžiaus kandidatūrą, nustatant, kad jis pradės eiti asociacijos prezidento pareigas nuo inauguracijos, kuri turi įvykti 2015 m. įstatų nustatytu terminu.

Balsavimo rezultatai: už – vienbalsiai.

NUTARTA: Asociacijos prezidentu vieneriems metams paskirti Gintarą Bendžių, kuris pradės eiti asociacijos prezidento pareigas nuo inauguracijos, kuri turi įvykti 2015 m. įstatų nustatytu terminu.

7. SVARSTOMA: Metinio nario mokesčio dydžio keitimas.

Įvedus Eurą Lietuvoje, būtina perskaičiuoti asocijuotų narių metinio nario mokesčio dydį. Jis buvo 100 Lt, konvertavus į Eurus pagal oficialų kursą, gaunama 28,96 Eurų suma. Prezidentė siūlo nuo 2016 metų nustatyti 30 Eurų dydžio nario mokestį. Kitas pasiūlymas – 36 Eurai.

Balsavimo rezultatai: už pirmąjį pasiūlymą– 12, už antrąjį pasiūlymą – 0.

NUTARTA: Nuo 2016 m. asociacijos asocijuoto nario metinis mokestis bus  30 Eurų, numatant galimybę mokėti dalimis. Mokėjimo tvarką nustato valdyba.

8. SVARSTOMA: Atstovo į Klaipėdos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo tarybą rinkimai.

Pasibaigus Sauliaus Savickio kaip asociacijos atstovo Klaipėdos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo taryboje kadencijai, atstovu į naujos kadencijos tarybą siūlomas asocijuotas narys Arvidas Apulskis.

 

Balsavimo rezultatai: už – vienbalsiai.

NUTARTA: Asociacijos atstovu Klaipėdos miesto savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo taryboje naujai tarybos kadencijai išrinkti asocijuotą narį Arvidą Apulskį.

 

10. SVARSTOMA: Kiti klausimai.

Kitų klausimų nėra.

Susirinkimas baigia darbą 18:45.

Pirmininkaujanti Virginija Beliauskienė

Sekretorė Indrė Butvilė