2013-2014 m. Prezidento Sauliaus Savickio padėkos

Tegu geri darbai vienija mus – asociaciją “Mano miestas Klaipėda”, mūsų miestą ir klaipėdiečiu!