2013 – 2014 m.

 1. Veiklos prioritetai ir tikslai 2013-2014 m.

Asociacijos veiklos tikslas – vienyti ir aktyvinti asmenis bei įmones, įstaigas ir/ar organizacijas, skatinant veikti Klaipėdos miesto labui. 2014 m. patvirtinta nauja misija – mobilizuoti žmones ir resursus geriems darbams Klaipėdai

2013-2014 veiklos eigoje buvo nustatyti ir įgyvendinti tokie pagrindiniai MMK tiklslai:

 • Padidinti narių skaičių;
 • Užtikrinti pamatinių veiklos grupių tęstinumą ir plėtrą;
 • Užtikrinti valdybos darbo tęstinumą ir valdybos narių aktyvų dalyvavimą grupių veikloje;
 • Atnaujinti asociacijos misiją;
 • Periodiškai kas ketvirtį surengti viešas sueigas MMK nariams ir svečiams;
 • Organizuoti apskritojo stalo diskusijas aktualiais miestui klaisimais, rengti viešas akcijas ir renginius;
 • Vykdyti projektą pagal Šveicarijos Lietuvos bendradarbiavimo programą;
 • Vykdyti projektą pagal ESF programą;
 • Gerinti asociacijos vidinę ir išorinę komunikaciją;
 • Įgyvendinti parengtą narystės reglamentą;
 • Tęsti socialinių partnerių pritraukimą, sutarčių pasirašymą;
 • Dalyvauti projektuose, kurie užtikrintų Asociacijos veiklos finansavimą;
 • Parengti kitos kadencijos prezidento veiklos planą;

Daugelis iškeltų tikslų buvo pasiekti. Dauguma šių tikslų yra tęstiniai ir jų įgyvendinimas persikels kitos kadencijos prezidentui. Tuo pačiu tenka pripažinti, kad tokie tikslai kaip metinio veiklos biudžeto parengimas, juridinių narių pritraukimas ar MMK garbės narių priėmimas nebuvo įgyvendinti.

 1. Valdymas ir administracija

Pagal 2013 m. MMK visuotinio asocijuotų narių susirinkimo patvirtintą naują įstatų redakciją valdybą sudaro 7 nariai: valdybos pirmininkė ir renginių kuratorė Virginija Beliauskienė, sekretorė ir politikos grupės kuratorė Indrė Butvilė, švietimo grupės kuratorius Tadas Šatkauskas, Verslo grupės kuratorius Raimondas Beliauskas, Kultūros ir renginių grupės kuratorius Gintaras Bendžius,  komunikacijos kuratorė Viktorija Jakubauskytė Andriulienė (suspendavo savo narystę valdyboje) ir valdybos narys Kazys Paulikas. Per laikotarpį surengta apie 30 valdybos posėdžių.

Darbo grupėms vadovauja: švietimo gr. –Darius Rekis, verslo gr. –Indrė Razbadauskaitė, kultūros gr. –Kristina Jakštė, politikos gr. –Saulius Liekis (politikos grupė galutinai įkurta 2014 m.)

2014 m. balandžio mėn. įsteigtas Komunikacijos skyrius, vadovė Ingrida Albrechtienė

2014 m. priimta administratorė-komunikacijos specialistė Eglė Sakutienė.

Darbą toliau tęsia buhalterė ir projekto vadovė.

 1. Nariai

Šiuo metu turime 246 narius. Per pastaruosius metus MMK gretas papildė 29 nariai. Išstojo 1 narys. Narių skaičius, kaip ir 2012-2013 m., buvo augantis.

Grupėse vyko natūrali migracija, iš viso grupes ir naują skyrių per laikotarpį papildė 15 narių, išstojo 5 nariai.

Asocijuotų narių skaičius liko stabilus –dviem nariais padidėjo, dviem sumažėjo.

Pritariančių asociacijos veiklai Facebook paskyroje asmenų skaičius padidėjo 521 ir siekia 12610

 1. Komunikacija

Praėjusiais metais buvo patobulintas www.mmk.lt  tinklalapis, į tinklalapį keliama naujausia ir aktualiausia informaciją apie MMK veiklą, renginius. Su nariais taip pat buvo bendraujama tiesiogiai elektroniniu paštu bei skelbiant informaciją MMK Facebook tinklalapyje.

Papildomai pažymėtina komunikacija skelbiant aktualias naujienas ar informaciją apie renginius miesto dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, miesto radijuje „Lalūna“, televizijoje TV6, internet portaluose bernardinai.lt, 15min.lt. To pasėkoje, pasiekiama ženkliai didesnė informacijos sklaida, nes tokius pranešimus gali pamatyti ne tik MMK nariai, tačiau ir Klaipėdos ir Lietuvos gyventojai, norintys prisijungti prie MMK veiklos.

Pažymėtina, kad 2014 m. Įsteigtas MMK komunikacijos skyrius, kurio pagrindinė užduotis viešinti asociacijos veiklą ir naujienas, teikti viešinimo paslaugą darbo grupėms.

 1. Renginiai

Jaunimo verslumo skatinimo konkursas „Užaugink verslo idėją“, viso virš 150 dalyvių

(ledlaužis, atrankinis, start-up, finalas + susitikimai su rėmėjais, partneriais + konsultacijos studentams (po 1-2) kiekvieną priešfinalinio laikotarpio savaitę + Klaipėdos dienraščio verslo situacijos nagrinėjimas finalinėms komandoms

Asociacijos sueigos Dramos teatre (apie 60 dalyvių) ir Domšaičio galerijoje (apie 50 dalyvių)

Apskritojo stalo diskusijos (Pilies tilto ir senjorų užimtumo klausimais), viso apie 40 dalyvių

Kalėdinis renginys – boulingo turnyras vaikų globos namų auklėtiniams, 15 vaikų

Rudeninė lapų grėbimo akcija, 10 dalyvių

MMK nario delegavimas į Pasaulinę lyderystės konferenciją (Darius Rekis)

MMK ir VG pristatymas KIBC

Kita

Indrės Razbadauskaitės kandidatūros teikimas „Švyturio Klaipėdos ateities“ stipendijai

Rėmimas viešinimu „Tarptautinės kliento dienos“

Pagerbtas ir apdovanotas policijos pareigūnas

Įteiktos dvi padėkos Klaipėdos pedagogams

Asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ renginių kalendorius balandžio-birželio mėn.

Verslo grupės renginiai:

Iki 05.30 Vizitai pas konkurso „UVI“ rėmėjus, partnerius, draugus su padėkomis.

Kultūros grupės renginiai:

05 mėn. Apskrito stalo diskusija “Atgimimo aikštės veidas”.

05.01 12 val. Viešbutyje “Old Port Hotel ” diskusija “Lietuvos nacionalinės žuvies rinkimai”.

05.17 Edukacinė akcija “Švari Dangė”.

06 12 Jono kalnelis, Inauguracija ir asociacijos gimtadienis.

Politikos grupės renginiai:

05 05 Seniūnaičio daugiausiai surinkusio parašų apdovanojimas.

05.08 17.30 val. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje debatai kandidatų į Europos parlamentą.

Švietimo grupės renginiai:

05.mėn. diskusija dėl Aukštojo mokslo tarybos Klaipėdoje

Valdyba:

04.28 17.30 val. “Pramogų banko” Senoji salė 4a. Visuotinis asocijuotų narių susirinkimas

05 12 Verslo pietūs su KIBC valdyba

 1. Santykiai su kitomis organizacijomis

Per laikotarpį sustiprinti ryšiai su įvairiomis Klaipėdos organizacijomis pasirašant bendradarbiavimo sutartis, tai –Klaipėdos Dramos teatras, I.Simonaitytės viešoji biblioteka, Klaipėdos jaunimo centras, KIBC, Vakarų Lietuvos tėvų forumas, Vakarų ekspresas, Klaipėdos apskrities darbdavių asociacija. Iš viso šiuo metu asociacija turi sutartis su 17 socialinių partnerių.

 1. Metinė finansinė atskaitomybė

Detali Asociacijos finansų apžvalga pateikiama buhalterės Sandros Zybartienės paruoštoje 2013 m. veiklos finansinėje ataskaitoje.

 1. Projektinė veikla

Projektinę veiklą sudaro 2 vykdomi projektai (pagal Šveicarijos Lietuvos bendradarbiavimo programą ir pagal ESF programą) bei 2 pateiktos paraiškos numatomoms veikloms finansuoti (pagal Norvegijos fondo finansuojamą NVO plėtros Lietuvoje programą bei Klaipėdos savivaldybės jaunimo užimtumo skatinimo programą)

Įgyvendinant Šveicarijos Lietuvos projektą asociacijos stiprinimui:

-atnaujinta interneto svetainė www.mmk.lt

-surengtas 10 mokymų ciklas asociacijos nariams

-sukurta narystės administravimo platforma

-parengtas 4-ių straipsnių ciklas VE apie MMK

-įsigyta IT technika

-rengiama finansinė ir veiklos strategija, baldų įsigijimas, viešinimo kampanija, atributikos įsigijimas

Pabaigai palinkėjimas visiems MMK nariams – jei darai tai ką gerai žinai, tu netobulėji, jei nori mokytis, turi ieškoti naujų veiklos erdvių, kurias suteikia asociacija „Mano miestas Klaipėda“