Dar praėjusių metų spalio 24 d. asociacijos Mano miestas Klaipėda Švietimo grupės nariai kvietė miesto politikus diskusijai „Klaipėdos senjorų užimtumo problema: situacija ir galimybės“. Tuomet negausiai susirinkusiame diskusijos dalyvių būrelyje mūsų senjorai išsakė vieną svarbiausių problemų – jų iniciatyvoms stokojama patalpų. Nors miesto savivaldybė kai kurioms garbaus amžiaus klaipėdiečių organizacijoms skiria patalpas nemokamai, tačiau joms tenka dengti komunalines išlaidas. Tai tik simbolinį nario mokestį renkančioms organizacijoms neretai tampa nepakeliama našta.

Ne paslaptis, jog mieste veikia nemažai jaunimo švietimo, ugdymo ir užimtumo įstaigų ir tai bene gausiausiai savivaldybės finansuojama miestiečių socialinė grupė. Gink dieve, nebandome supriešinti senjorų su jaunimu, nes tai, jog pastariesiems yra skiriamas didesnis dėmesys dar nereiškia, jog jis pakankamas (pav. jaunimo vasaros užimtumo problema). MMK Švietimo grupė tik siekia atkreipti valdžios dėmesį, jog mūsų senjorai yra svarbi visuomenės dalis, kuriai turi būti skiriamas atitinkamas dėmesys. Vis didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius daro įtaką šalies ekonomikai, sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemoms. Todėl negalime ignoruoti šios socialinės grupės tikintis, jog ji pati išspręs savo problemas tarsi jos nebūtų mūsų visų problemos.

Šiandien vyresnio amžiaus žmonės neretai jaučiasi vieniši. Atėjo laikas, kai visuomenė turėtų kitaip pažvelgti į senėjimo fenomeną ir siekti vyresnio amžiaus žmonių aktyvaus dalyvavimo šeimos ir visuomenės gyvenime, darbo rinkoje, didesnio kartų solidarumo, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. Sėkmingas pagalbos ir priežiūros pagyvenusiems žmonėms organizavimas galimas tik suvokiant, norint ir glaudžiai bendradarbiaujant žmonių kartoms ir institucijoms. Todėl MMK Švietimo grupė birželio 5 d. kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybę, kad ši įvertintų galimybę Klaipėdoje steigti „Senjorų socialinės integracijos centrą“ ir jau kitų metų biudžete tam numatytų reikiamas lėšas.

Įvertinus demografinę situaciją ir atsilaisvinusias patalpas mažėjant mokyklinio amžiaus jaunimui, mūsų manymu, būtų tikslinga Klaipėdos mieste įsteigti „Senjorų socialinės integracijos centrą“ prie Klaipėdos miesto savivaldybės. Šis centras turėtų tapti pagrindinių Klaipėdos senjorų traukos objektu skatinančiu juos integruotis į miesto visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. MMK Švietimo grupės idėja, paremta vizija, jog tokio centro uždaviniai galėtų būti:

  1. Didinti pensinio amžiaus klaipėdiečių socialinę integraciją, stiprinant nevyriausybinių organizacijų funkcionavimo galimybes ir didinant senjorų užimtumą Klaipėdos mieste.
  2. Didinti pensinio amžiaus klaipėdiečių informuotumą apie mokymosi ir užimtumo galimybes, formuoti „aktyvios senatvės“ nuostatas visuomenėje ir skatinti vietos bendruomenių aktyvumą.
  3. Plėtoti mokymo institucijų tinklą bei programų ir mokymo formų įvairovę, didinti pagyvenusio amžiaus klaipėdiečių mokymo prieinamumą.
  4. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, didinti pagyvenusio amžiaus klaipėdiečių įtraukimą į miesto visuomeninį gyvenimą ir kt.

Reikia tikėtis, jog Klaipėdos valdininkai artėjant savivaldos rinkimams ras motyvacijos vystyti mūsų keliamą idėją realizacijos link ir dar šiemet galėsime pasidžiaugti realiais sprendimais, o ne tik deklaratyviu pritarimu. Ši idėja nėra nauja, tačiau kelią skinasi sunkiai ir neretai bandoma visą jos realizacijos darbą užkrauti visuomenininkams, kas mūsų manymų nėra realu dėl finansų stokos ir įtakos sprendimų priėmimui. Todėl mūsų tikslas pirmiausia atkreipti valdžios dėmesį į jau seniai egzistuojančia problemą, kurią ji, išrinkta visuomenės ir turėtų išspręsti.

 

 

MMK Švietimo grupės vadovas

Darius Rekis