Dar 2013 m. gruodį dalyvaudamas Klaipėdos verslo dienoje ten susirinkusiems užsiminiau apie kažkada miesto savivaldybės koridoriuose sklandžiusią idėją steigti visuomeninę tarybą, kuri suburtų visų mieste veikiančių aukštųjų mokyklų atstovus ir politikus. Deja, gera idėja mūsų mieste taip ir nebuvo realizuota, tačiau Kaune būtent 2013 metais tokia taryba įsteigta.

2014 m. gegužės 27 d. asociacijos Mano miestas Klaipėda Švietimo grupės iniciatyva surengta vieša diskusija Mokslo ir studijų nauda miestui, į kurią pakviesti Klaipėdos mieste veikiančių aukštųjų mokyklų vadovai, studentija, verslo atstovai ir politikai. Tiesa, pastarųjų dėmesio po ką tik pasibaigusių rinkimų į Europos parlamentą sulaukta negausiai. Iš Klaipėdos miesto politikų diskusijoje dalyvavo tik Lietuvos liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus pirmininkas Simonas Gentvilas ir Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė.

Diskusijos dalyviai išsakė savo pozicijas ir visi pritarė, jog stokojama bendradarbiavimo. Daugelį metų buvo kalbama šia tema, bet iš esmės nieko nepadaryta, kad situacija keistųsi. Susirinkusieji džiaugėsi diskusijos iniciatyva ir vieningai teigė, jog užtenka baksnoti vieniems į kitus ir svaidytis kaltinimais, jei norima pasiekti, kad Klaipėda taptų konkurencingas ir patrauklus miestas jaunimui čia mokytis, dirbti ir gyventi. Užtenka kalbų ir reikia pradėti veikti ir veikti išvien.

Tiesa, buvo paminėtos ir pagrindinės problemos su kuriomis tenka susidurti siekiant bendradarbiavimo tarp įvardintų sektorių miesto gerovės labui, iš kurių galėčiau išskirti šias: aukštųjų mokyklų tarpusavio konkurencija; Klaipėdos savivaldybės abejingumas iniciatyvoms iš visuomenės ir uždarumas; aukštųjų mokyklų nepavaldumas savivaldai arba jos negebėjimas dirbti su aukštosiomis mokyklomis kaip lygiaverčiais partneriais; bendradarbiavimo tarp verslo ir aukštojo mokslo praktikos stoka; vieningo miesto įvaizdžio formavimo problema; informacijos stoka jaunimo užimtumo klausimu ir t.t.

Lietuvos vėjo energetikų asociacijos prezidentas doc. dr. Stasys Paulauskas susirinkusiems savo pranešime teigė, jog būtent mokslininkai, o ne politikai turėtų rengti miesto plėtros strategiją ir savivaldybė ją įgyvendinti, tačiau šiandien formuojant Klaipėdos miesto strategiją mokslininkai praktiškai nebuvo pasitelkti. Jis taip pat neslėpė, jog galėtų pateikti bent keletą projektų už keliolika milijonų miestui jei savivaldybės klerkai dirbtų, o netrukdytų tokioms iniciatyvoms. Galiausiai prieita išvada, jog siekiant užtikrinti, kad Klaipėdoje būtų konsoliduotos politikų, aukštųjų mokyklų ir verslo jėgos miesto gyvybingumui išlaikyti ir jame sudaryta palanki aplinka mokslo, studijų ir verslo sinergijai, būtina steigti Akademinę tarybą. Apie planus tokią tarybą įsteigti jau birželio mėnesį užsiminė mero patarėjas S. Gentvilas, kuris 2013 metais taip pat dalyvavo jau minėtoje Klaipėdos verslo dienoje. Ar šie pažadai virs darbais galėsime įsitikinti jau netrukus. Bet kuriuo atveju, asociacijos Mano miestas Klaipėda Švietimo grupės vienas iš veiklos uždavinių yra tokios tarybos Klaipėdoje atsiradimas, nes toks poreikis egzistuoja ir tai patvirtino asociacijos surengta vieša diskusija.

 

MMK Švietimo grupės vadovas

Darius Rekis